Permoplus Mat İç Cephe Boyası

  • Örtücülük gücü yüksektir
  • Duvarın nefes almasını sağlar
  • Kolay uygulanabilir
  • Sararma yapmaz

Permoplus Mat İç Cephe Boyası

Permoplus Mat İç Cephe Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat, ekonomik son kat iç cephe boyasıdır. Örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Teneffüs etme özelliği ile duvarın nefes almasını sağlar.

Yüzey Hazırlama
Yeni Sıvalı Yüzeyler: Yüzeyler gözden geçirilerek kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kuru olmalıdır. Bu nedenle yeni sıvanmış yüzeyler en az 20 gün sıvanın prizlenmesi için beklenmelidir. Yüzeyler üzerinde varsa çatlak, çukur veya kırıklar Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Brüt betonlarda kullanılan kalıp ayırıcı yağlar kesinlikle temizlenmelidir.
Eski Boyalı Yüzeyler: Kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Oluşabilecek seviye farkları Permolit Permomacun Su Bazlı Süper Akrilik İç Cephe Macunu ile macunlanarak düzeltilmelidir. Eski su bazlı parlak, ipek mat veya solvent bazlı yüzeylere zımpara ile hafifçe diş açılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce yüzeyin temiz, sağlam, kuru ve tozsuz olduğu kontrol edilmelidir.
Astarlama: Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeylerdeki serbest mikronize tozların yapışmasını sağlamak ve aderansı arttırmak için sıva yüzeylere Permolit Permolak Su Bazlı Akrilik Astar veya Permolit Permosar Silikonlu Astar, alçı ve macun gibi çok emici yüzeylere ise Permolit Permobinder veya Permoten Saten Alçı Astarının tek kat uygulanması tavsiye edilir. Eski boyalı sağlam yüzeylerde renk değişikliği yapılmak isteniyorsa Permolit Permokapar Örtücü Astarlar’dan biri ile tek kat astarlama yapılmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden önce astarın kuruması için en az 6 saat beklenmesi gerekmektedir.
İnceltme: Su ile hacimce % 10-15 oranında inceltilmelidir
Uygulama: Son kat uygulama için hazır hale gelen yüzeye fırça, rulo veya pistole ile en az 2 kat olarak tatbik edilir. Katlar arasında 4-6 saat beklenmelidir. Kullanılan tüm
araçlar su ile temizlenebilir.
Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste, 20 kg’lık ambalajlarda en fazla 5, 10 kg’lık ambalajlarda en fazla 6, 3.5 kg’lık ambalajlarda ise en fazla 7 ambalaj istiflenmelidir.